بیشتر بخوانید

با ما همراه شوید

عمده ترین هدف ما رسیدن به رضایت مندی شما مشتریان عزیز در راستای فروش و تامین انواع مواد اولیه پلاستیک اعم از نو، گرانولی و آسیابی و همچنین خرید انواع مواد و ضایعات پلاستیک میباشد و امیدواریم که بتوانیم سهمی هر چند اندک در پویایی صنعت کشورمان داشته باشیم.

بیشتر بخوانید

با ما همراه شوید

عمده ترین هدف ما رسیدن به رضایت مندی شما مشتریان عزیز در راستای فروش و تامین انواع مواد اولیه پلاستیک اعم از نو، گرانولی و آسیابی و همچنین خرید انواع مواد و ضایعات پلاستیک میباشد و امیدواریم که بتوانیم سهمی هر چند اندک در پویایی صنعت کشورمان داشته باشیم.